anja341

306 tekstów – auto­rem jest an­ja341.

Życie na­leży brać w swo­je ręce, na­wet jeśli ręce od­ma­wiają posłuszeństwa. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 6 października 2015, 21:07

Czuję strach, choć nie boję się niczego. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 4 maja 2015, 16:22

Nic nie zmienia tak ludzi, jak chęć zmienienia się dla dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lutego 2015, 00:55

Chy­ba nig­dy nie zro­zumiem dlacze­go tak bar­dzo chciałaś go mieć. Może po pros­tu był na ty­le niedostępny, by stał się Twoim życiowym celem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 maja 2014, 22:45

Cho­ciaż tak bar­dzo nie ro­zumiem jej zacho­wania, jest aro­gan­cka, iry­tująca i niez­wykle cham­ska, żal mi jej. Ma chłopa­ka ge­ja. Nie wiem jak może nie zauważać w nim tej nad­mier­nej de­likat­ności. Jeśli ona widzi w nim męskość, to nie wiem gdzie podziała się jej kobiecość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2014, 22:33

Pat­rząc wstecz nie zauważysz te­go, co przed Tobą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 października 2013, 23:20

Nie zaw­sze to, cze­go aku­rat naj­bar­dziej prag­niemy jest tym, cze­go naj­bar­dziej potrzebujemy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 września 2013, 08:55

De­likat­ny jak mgła ok­rył całą ziemię. Bez­sennością na­wilżasz mo­je us­ta. Ta­jem­nicą wielką jest. Nie py­taj dlacze­go, jak i skąd, nie wie sam.


Kroplą deszczu dla mnie był. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 sierpnia 2013, 10:57

Cza­sem mu­simy od­puścić i poz­wo­lić in­nym żyć "po swojemu". 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 lipca 2013, 23:29

Kiedyś pros­ty­tut­ki miały więcej kla­sy niż dzi­siej­sze "damy". 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 lipca 2013, 11:37
anja341

Ciągle poszukuję swojego miejsca na ziemi... "Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy swoje oczy kiedy całujemy, płaczemy, marzymy..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anja341

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 października 2015, 20:25słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 22:21Cris sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:25Jerryk sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:07anja341 do­dał no­wy tek­st Życie na­leży brać w [...]

3 października 2015, 12:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 18:04krysta sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 16:22anja341 do­dał no­wy tek­st Czuję strach, choć nie [...]

16 lutego 2015, 12:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 16:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 13:22mechaa sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]