anja341, teksty ze stycznia 2012 roku

4 teksty ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest an­ja341.

Nie żyj 'by­le jak'! Żyj tak, byś na ko­niec swoich dni mógł po­wie­dzieć 'byłem szczęśli­wym człowiekiem'. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 stycznia 2012, 00:35

Gdy miłość prze­mija, to i praw­dzi­wa twarz wychodzi na zewnątrz

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 stycznia 2012, 10:41

Praw­dzi­wym twar­dzielem jest ten, który nie wstydzi się swoich łez. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 18 stycznia 2012, 15:43

Monolog w dialogu.

Wciąż mówią o pra­cy, po­godzie i no­wej kochan­ce Marka.
Mówią w do­mu, na uli­cach i przystankach.
Krzyczą w szczęściu, żalu i złości.
Py­tają o drogę, życie i zgu­biony portfel.
Ile w tym rozmowy?
Mil­cząc pro­wadzę lep­szy dialog.
Krzycząc pro­wadzę monolog.
Całując, przep­ro­wadzam z Tobą rozmowę. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 stycznia 2012, 17:41
anja341

Ciągle poszukuję swojego miejsca na ziemi... "Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy swoje oczy kiedy całujemy, płaczemy, marzymy..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anja341

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 października 2015, 20:25słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 22:21Cris sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:25Jerryk sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:07anja341 do­dał no­wy tek­st Życie na­leży brać w [...]

3 października 2015, 12:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 18:04krysta sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 16:22anja341 do­dał no­wy tek­st Czuję strach, choć nie [...]

16 lutego 2015, 12:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 16:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 13:22mechaa sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]