anja341, teksty z września 2011 roku

7 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest an­ja341.

Za­mykają us­ta ci, którzy do po­wie­dze­nia mają zbyt wiele, zaś tym, którzy nie wiedzą nic, us­ta się nie zamykają. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 września 2011, 15:56

Nie na dar­mo ma­my ro­zum, by się z ge­par­dem ścigać. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 września 2011, 21:16

Pa­miętaj zakładając maskę, aby wyjść z te­go z twarzą. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 września 2011, 11:16

Wspom­nienia po­zos­tają, po pros­tu z cza­sem ma­my do nich dystans. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 15 września 2011, 21:17

Głos su­mienia- w dzi­siej­szych cza­sach my­lony z schizofrenią. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 września 2011, 12:05

Próbując od no­wa nie oz­nacza, że mu­sisz zacząć od zera. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 września 2011, 20:40

Głupi wie 'wszys­tko naj­le­piej'. Mądry wie spo­ro, ale się tym nie chwali. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 września 2011, 10:00
anja341

Ciągle poszukuję swojego miejsca na ziemi... "Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy swoje oczy kiedy całujemy, płaczemy, marzymy..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anja341

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 października 2015, 20:25słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 22:21Cris sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:25Jerryk sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:07anja341 do­dał no­wy tek­st Życie na­leży brać w [...]

3 października 2015, 12:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 18:04krysta sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 16:22anja341 do­dał no­wy tek­st Czuję strach, choć nie [...]

16 lutego 2015, 12:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 16:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 13:22mechaa sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]