anja341, teksty z grudnia 2011 roku

4 teksty z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest an­ja341.

Naj­gor­sza wal­ka to ta, która roz­gry­wa się każde­go dnia z moim "ja". 

myśl
zebrała 39 fiszek • 31 grudnia 2011, 14:17

A gdy­by wzrok Cię za­wiódł. Zacząłbyś pat­rzeć sercem? 

myśl
zebrała 38 fiszek • 25 grudnia 2011, 11:58

Za­leży nam na tych, którym za­leży na innych. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 grudnia 2011, 22:55

Oso­ba, która Cię kocha, zaak­ceptu­je Two­je wa­dy. To nie to, że nie mu­sisz sta­rać się zmienić wa­dy w za­lety. Po pros­tu oso­ba, która Cię kocha nie będzie próbo­wała zmienić Cię na siłę. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 9 grudnia 2011, 14:42
anja341

Ciągle poszukuję swojego miejsca na ziemi... "Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy swoje oczy kiedy całujemy, płaczemy, marzymy..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anja341

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 października 2015, 20:25słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 22:21Cris sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:25Jerryk sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:07anja341 do­dał no­wy tek­st Życie na­leży brać w [...]

3 października 2015, 12:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 18:04krysta sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 16:22anja341 do­dał no­wy tek­st Czuję strach, choć nie [...]

16 lutego 2015, 12:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 16:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 13:22mechaa sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]